ไฮไลท์ | ศึกเพชรเจ้าพระยา | คู่ 4 ซันโต๊ส ศ.วชิรยิม VS ยอดธงชัย ส.ปลื้มจิต