ไฮไลท์ | ศึกเพชรเจ้าพระยา | คู่ 3 ลูกครูอินทร์ ดาบรันสารคาม VS เด่นพัทลุง เกษมหัวไทร