ไฮไลท์ | ศึกเพชรวิทยา | คู่รอง โอเล่ห์เล็ก ส.แก่นใจ VS สิงห์นคร สิงห์มาวิน | 15-5-62