ไฮไลท์ | ศึกเพชรวิทยา | คู่ค้ำ เพชรภูตะวัน เพชรอะไหล่ซิ่ง VS ยอดธงเทพ ส.กลิ่นมี | 15-5-62