ไฮไลท์ | ศึกเพชรวิทยา | คู่ 4 วันชนะ ส.พงศ์อมร VS ธงสะบัด อ.นกแก้วมวยไทย | 15-5-62