ไฮไลท์ | ศึกเพชรวิทยา | คู่ 2 ฤทธิเดช ศิษย์ครูเดช VS ซูปเปอร์ไบร์ หนุ่มบางสวรรค์ | 15-5-62