ไฮไลท์ | ศึก IKC K9 CHAMPIONSHIPS 2019 | วิคเตอร์ ฮูโก้ (บราซิล) - เพชรสงวน ช.ชนะสิทธิ์