'จเด็จ' ว่าอย่างไรหลังพา 'การท่าเรือฯ' คืนฟอร์มเก่ง