tingtong
| ดู 2211

ที่มาของตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 60 ปี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย"- ตัวเลข 60 และลายกนกไทย

สร้างสรรค์ขึ้นเป็นตัวเลข 60 ที่ประดิษฐ์เป็นตัวเลขอารบิก ผสมผสานลวดลายกนกไทยสื่อถึงความเป็นสากล และความเป็นไทย- แสงสีทอง

สีทอง คือสีแห่งความเรืองรองของ 60 ปี จากนี้ไปสู่วันอันไม่สิ้นสุด ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย- TVA ซ้อนตราสมาคม และธงชาติ

สัญลักษณ์ TVA แทนคำตราสัญลักษณ์ของสมาคม ที่ล้อมด้วยธงชาติไทย คือความปรารถนาของครอบครัววอลเลย์บอลไทย ที่มุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ


แสดงความคิดเห็น