tingtong
| ดู 292

ที่มาของตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 60 ปี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย"

- ตัวเลข 60 และลายกนกไทย
สร้างสรรค์ขึ้นเป็นตัวเลข 60 ที่ประดิษฐ์เป็นตัวเลขอารบิก ผสมผสานลวดลายกนกไทยสื่อถึงความเป็นสากล และความเป็นไทย

- แสงสีทอง
สีทอง คือสีแห่งความเรืองรองของ 60 ปี จากนี้ไปสู่วันอันไม่สิ้นสุด ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

- TVA ซ้อนตราสมาคม และธงชาติ
สัญลักษณ์ TVA แทนคำตราสัญลักษณ์ของสมาคม ที่ล้อมด้วยธงชาติไทย คือความปรารถนาของครอบครัววอลเลย์บอลไทย ที่มุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

แสดงความคิดเห็น