ไฮไลท์ | ศึกชูเจริญมวยไทย | คู่ค้ำ ชลสิทธิ์ เกียรติพูนผล - ฤทธิ์ไอยรา ป.ศุกร์สันต์

ไฮไลท์ | ศึกชูเจริญมวยไทย | คู่ค้ำ ชลสิทธิ์ เกียรติพูนผล - ฤทธิ์ไอยรา ป.ศุกร์สันต์

tingtong
| ดู 360

มวยไทย ศึกชูเจริญมวยไทย ที่ เวทีมวย ราชดำเนิน
(Battle of Chujarorn Muaythai at Rajadamnern Stadium)

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
(Monday 18 February 2019)

ผู้จัด : ชูเจริญ รวีอร่ามวงศ์
(Promoter : Mr. Chujarorn Raveearamwong)

แสดงความคิดเห็น