ไฮไลท์ | ศึกพุ่มพันธ์ม่วง | คู่เอก เด่น ส.เพชรอุดร - โปเย ว.สันใต้ | 15 ก.พ. 62