ไฮไลท์ | ศึกพุ่มพันธ์ม่วง | คู่ 4 ไก่ป่า 13 เหรียญรีสอร์ท - พร้อมรบ น.นพหิรัญ | 15 ก.พ. 62