ไฮไลท์ | ศึกพุ่มพันธ์ม่วง | คู่ 3 ออโต้ เมืองผาภูมิ - ดอกไม้ป่า ต.สุรัตน์ | 15 ก.พ. 62