ไฮไลท์ | ศึกวันกิ่งทอง | คู่ค้ำ สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม VS เพชรไทยแลนด์ หมูปิ้งอร่อยจุงเบย | 13-2-62