ไฮไลท์ | ศึกวันชัยชนะ | คู่ 4 ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่ 9 - แดนสยาม ส.ศักดิ์ศรี | 18-1-62