มิสเตอร์เอ็กซ์ | วันเด็กแห่งชาติ 'เด็กหงส์วัยเยาว์' มาฟังคำอวยพรจากป๋าได้ที่นี่| 12-01-2562