ไฮไลท์ | ศึกเพชรเกียรติเพชร | คู่รอง บัญชาชาติ สิงห์ป่าตอง - เฮอริเคน ส.เดชะพันธ์ | 11 ม.ค. 62