ไฮไลท์ | ศึกเพชรเกียรติเพชร | คู่ 4 เพชรชวลิต ศ.จิตรพัฒนา - วีระพลเล็ก ว.วันชัย | 11 ม.ค. 62