มิสเตอร์เอ็กซ์ | 'หงส์แดง' ถอดเกาะไม่เน้นเอฟเอ เตือนแฟนอย่าซีเรียสกับผล | 07-01-2562