ไฮไลท์ | ศึกเพชรเจ้าพระยา | คู่เอก ลำน้ำมูลเล็ก อ.อัจฉริยะ - ชนะศึก ก.กัมปนาท | 12 ธ.ค. 61