โค้ชด่วน เผยสภาพร่างกายของทีมไทย และ แผนการเล่นต่อจากนี้