โค้ชเช รับช่วงแรกกดดันแต่เชื่อเด็กคว้าทองได้แน่, เทนนิสดีใจลบความผิดหวังอชก.หนก่อน