เหล่าผู้สื่อข่าวฟันธงฟุตบอลไทยเจอบังกลาเทศ | 16-08-61