เจาะประเด็นเลื่อนชั้น ตกชั้น T3, T4 เคลียร์ชัดประเด็นขอนแก่น เอฟซี