คู่มันส์มวยไทย | ศึก ส.สมหมาย | คู่เอก แสงมณี อุ้มกะต๋องเชียงใหม่ยิม - ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ