จเร เจียรนัย คนไทยคนแรกที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา