คำค้นหา WellRun

  • รวมกีฬาปีที่แล้ว

    กลุ่มเวลรัน (WellRun) โดยการสนับสนุนของ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชเกสร จัดกิจกรรมเวอร์ชวล รัน (Virtual Run) ชวนมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งสะสมระยะทางที่ไหนก็ได้ภายในเวลา 1 เดือนให้ได้ 42.195 กิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับระยะทางมาราธอนพอดี