คำค้นหา Thailand Open Master Swimming Championships 2020

  • กีฬาทางน้ำ5 เดือนที่แล้ว

    ส.ว่ายน้ำ ยืนยันเดินหน้าจัดกิจกรรมเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำให้กับผู้สูงอายุ พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ไปเเข่งขันในต่างเเดนมากขึ้น หลังประสบความสำเร็จ ในรายการ “Thailand Open Master Swimming Championships 2020” ที่เพิ่งเเข่งขันจบไป มีผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมเป็นจ