คำค้นหา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  • ประชาสัมพันธ์เดือนที่แล้ว

    ซีพี ออลล์ และ หอการค้าไทย จับมือเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนา SMEs เติมองค์ความรู้ พร้อมสร้างโอกาสการเข้าสู่โมเดิร์นเทรด บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด เตรียมความพร้อมสำหรับการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต