คำค้นหา วิ่งเพื่อสุขภาพ

  • รวมกีฬา6 เดือนที่แล้ว

    "เขตประเวศ" ชวนร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “เขตประเวศ มินิมาราธอน” ในวันที่ 7 ก.ค.นี้ โดยรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนนำไปจัดซื้อเครืองมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร