คำค้นหา ป๊อก

  • กรีฑา9 เดือนที่แล้ว

    คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวงาน “กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000Km.” ที่โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. โดยมี ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย และ อิทธิพล สมุทรทอง ตัวแทนนักวิ่งร่วมแถลงด้วย