คำค้นหา ทำบุญ

  • ประชาสัมพันธ์ฟุตบอล5 เดือนที่แล้ว

    ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม นำบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมทำบุญบริจาคอาหารน้องหมา จำนวน 1,700 ตัว โดยมี นายอณัฐชัย วินิจเถาปฐม ผู้ก่อตั้งบ้านนางฟ้าของสัตว์จร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นผู้รับมอบ ในกิจกรรมจิตอาสาร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม