การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลบางกรวย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลกฟผ.มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 โดยในปีนี้ กฟผ.เปลี่ยนการเก็บ “เงินค่าสมัคร” ไปเป็น “เงินบริจาค” และนำเงินทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา