ซีพี รีเทลลิงค์ เปิดกลยุทย์ครึ่งปีหลัง 2556 จำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์เครื่องดื่มกาแฟ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรขยายธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งเป้าครึ่งปีหลัง 1,500 ล้านบาท