สสว. จับมือ 13 องค์กรเอกชนชั้นนำ เสริมศักยภาพ SME ไทย สร้างโอกาสขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการจับคู่ธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ