“แชแม้” นายนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณรัตน์ ผู้จัดการ "เจ้าขาว" ถิรชัย กระทิงแดงยิม เตรียมเดินทาง ไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาคู่ซ้อมให้ ถิรชัย เชื่ออนาคตถึงแชมป์โลก