กรมพละจัดงานวันเด็ก เน้นกีฬาและนันทนาการ พร้อมพบปะนักกีฬาที่มาร่วมให้ความบันเทิง ที่ลานเอนกประสงค์ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ