กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล กฟผ. มินิมาราธอน” ครั้งที่ 16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80พรรษา รายได้จากการแข่งขัน มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส และสาธารณกุศล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย