พีทีที เขาใหญ่ มินิ มาราธอน จัดยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนับพันคน ได้ทั้งออกกำลังกายและช่วยกันดูแลธรรมชาติของผืนป่าเขาใหญ่อีกด้วย