ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส หน้าร้านเซเว่นฯ แห่งที่ 10 ให้ชมรมเพื่อคนพิการฯ จ.นนทบุรี จําหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้พิการ

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วย นายศิโรจน์ วงษ์จำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญา, นางสาวนภารัตน์ รุ่งเรือง ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จ.นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ ร่วมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในโครงการ “ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space” บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิลเลจ ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกลุ่มคนพิการนำมาสู่การสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โครงการ “ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space” เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 10 แห่ง โดยซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับร้านสาขาเซเว่นฯในพื้นที่ต่างๆ จัดสรรพื้นที่บริเวณหน้าร้านฯเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่างๆของกลุ่มผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจำหน่าย เพื่อช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นไปตามปณิธานองค์กร Giving &Sharing;” ของซีพี ออลล์