เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันวิสาขบูชา” นำพนักงานประชาชนร่วม สวดมนต์ เวียนเทียน วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก แต่ความอัศจรรย์ดังกล่าว ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และรักษาอุโบสถศีล

พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ภาคเอกชนที่ดำเนินนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ กว่า 27 ปี ได้เชิญชวนพนักงานและประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันวิสาขบูชา” โดยนางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และประธานพุทธปัญญาชมรม นำพนักงาน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอย่างอบอุ่น

กิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ในครั้งนี้ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 5 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิม พระเกียรติ ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ความสำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐานปัจจุบัน นอกจากหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัยแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสำหรับเยาวชนและหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ที่รองรับบุคคลในกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา นำความคิดสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติ นอกจากนี้ยังได้ชิมช้อป ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดชุมชนเชื่อมชีวิตวิถีผู้คน 2 จังหวัดเข้าด้วยกัน งานนี้จึงอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า

พบกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok