กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกะรน จับมือชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมฟื้นฟูชายหาดกะตะ ภูเก็ต

พนักงานชุดรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกะรน ในนามของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลความสะอาดพื้นที่ ชายหาดสาธารณะตำบลกะรน ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 80 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณ ชายหาดกะตะ เพื่อเตรียมรับนักเที่ยว ตามปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน" ณ ชายหาดกะตะ เทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต