WBC MuayThai ร่วมกับ กงสุลไทย และ ททท. นครลอสแองเจิลลิส สหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมมวยไทยให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สภามวยโลก มวยไทย ประจำสหรัฐอเมริกา (WBC MuayThai USA) ร่วมกับ สถานกงสุลไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม WBC MuayThai Youth Summer Camp 2023 เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วสหรัฐฯร่วม 150 คน ณ เมืองซานดิเอโก แคลลิฟเฟอเนียร์

สำหรับประธานในการจัดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสฯ พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ สีหาราช ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทยประจำนครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ โดยกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การฝึกกีฬามวยไทย กิจกรรมการทางวัฒนธรรม เช่น ภาษาไทย รำไทย ดนตรีไทย ไหว้ครูมวยไทย ตลอดจนปลูกฝังเยาชนให้รู้จักเมืองไทยและอยากมาท่องเที่ยวไทย

พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) เปิดเผยว่า “ประเทศสหรัฐ เป็นศูนย์กลางของหลายๆ อย่างที่กำลังได้รับความสนใจ “กีฬามวยไทย” ที่ถูกเผยแพร่และส่งเสริมจากภาครัฐ โดยกงสุลใหญ่ และ การท่องเที่ยว จะทำให้มวยไทยเป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดย WBC MuayThai เราเป็นองค์กรมวยไทยชั้นนำของโลก มีสมาชิกอยู่ทั่วทุกมุมโลก เราพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แน่นอน”