กกท. จัดประชุมร่วมกับ "กาญจนบุรี" เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ยืนยันให้แข่งขันตามกำหนดเดิม คือวันที่วันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 รวมถึงกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" วันที่ 2 – 6 กันยายน 2566

จากกรณีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยมี พลเอก ดร. ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ จากเดิมวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ 17-27 ธันวาคม 2566 และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เดิมวันที่ 2 – 6 กันยายน 2566 เป็นวันที่ 7-11 มกราคม 2567

ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมชั้น 11 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก มีการประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดยนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท., นายปรีชา ลาลูน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเลิศ และคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี, นายออรรถวิท รักจำรูญ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี, พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 ใน 45 ชนิดกีฬา และ 3 กีฬาสาธิต ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2566 ใน 17 ชนิดกีฬา เป็นไปตามกำหนดเดิม