เพราะการเดินทางของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงเพราะเราคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นพวกเราที่เป็นห่วงโซ่คุณค่าของครอบครัวเซเว่น อีเลฟเว่น

เรามีเพื่อนคู่ค้า ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกร การขนส่งกระจายสินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้างร้าน ตลอดจนเพื่อนพนักงานทุกภาคส่วนกว่า 220,000 คน รวมแล้วกว่า 10 ล้านคนที่คอยส่งมอบสินค้า บริการที่ดีมีคุณภาพตลอด 24 ชม.

ร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจระดับประเทศ

ซีพี ออลล์ภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทยและส่งต่อสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดมา และจะขอเคียงข้างชุมชน และสังคมด้วยการบริการด้วยหัวใจตลอดไปเพราะ "ความภูมิใจ เป็นอาหารใจของเรา"

สามารถรับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/MyyCfVRxcjY และ https://www.facebook.com/cpall7/videos/169225036109884