โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้องๆ เยาวชนที่จะได้พิสูจน์ฝีเท้าเพื่อเข้าสู่รั้วอัสสัมชัญธนบุรี โดยจะมีการเปิดคัดเลือกตัวนักเตะที่เกิดปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ เท่าน้ัน สนใจมาทดสอบฝีเท้าได้ที่ สนามหญ้าเทียม ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนผู้สนใจได้พิสูจน์ฝีเท้าเพื่อเข้าสู่รั้วอัสสัมชัญธนบุรี โดยเฉพาะน้องๆ ที่เกิดปี พ.ศ.2552 เท่านั้น ซึ่งทางโรงเรียนจะทำการเปิดคัดเลือกตัวนักฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.66 (วันเดียวเท่านั้น) ที่สนามหญ้าเทียม ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน 07.30-08.30 น.

สำหรับน้องๆ ที่จะมาคัดเลือก อย่าลืมเตรียมชุด รองเท้าฟุตบอลให้พร้อม และที่สำคัญที่สุด พกหัวใจที่มุ่งมั่นมาด้วย ขณะเดียวกันอย่าลืมหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น และหากกรณีได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องเตรียม บัตรประชาชน (นักกีฬา,บิดา,มารดา), ทะเบียนบ้าน (นักกีฬา,บิดา,มารดา), ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (นักกีฬา,บิดา,มารดา), ใบปพ.1 ผลการเรียนชั้นสุดท้าย (นักกีฬา), สูติบัตร (นักกีฬา) และรูปถ่าย 1นิ้ว 4รูป (นักกีฬา)

ทั้งนี้ ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ม.สาธิต 081-867-1244 หรือ คุณทรงวุฒิ 081-723-7369

พิกัด สนามหญ้าเทียม ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

https://maps.app.goo.gl/DvokbmyXo4rAFzDq9?g_st=ic

หมายเหตุ : ผู้ปกครองที่พาบุตรหลายมาคัดเลือกตัวโดยรถส่วนตัวสามารถนำรถเข้ามาภายในโรงเรียน โดยสามารถจอดรถได้ที่ริมฟุตบาทบริเวณรอบๆ สนาม หรือ อาคารจอดรถ 7 ชั้น บริเวณประตู 6 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี