“มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีมชาติไทยและประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา UNICEF Thailand พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน

United Nations Children’s Fund (UNICEF) หรือองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้เชิญ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดใหญ่ และประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ให้ร่วมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Adviser) เพื่อร่วมให้คำแนะนำและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เพื่อผลักดันสิทธิเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

มาดามแป้ง กล่าวว่า “ขอบคุณ UNICEF Thailand ที่ได้เชิญให้แป้งเป็นที่ปรึกษา หรือ Adviser ของ UNICEF Thailand ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมผลักดันงานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ UNICEF และสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อสังคมของแป้งในหลาย ๆ บทบาทตอนนี้ เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ เป็นอนาคตและเป็นความหวังของสังคมไทยในการสร้างสังคมคุณภาพ หากเด็กเติบโตขึ้นด้วยความพร้อม ได้รับการหล่อหลอมที่ดีและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ช่วยขับเคลื่อนสังคมคุณภาพต่อไปในอนาคต”

ปัจจุบัน นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็น ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง , ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย, ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. , คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ ฯลฯ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านผู้พิการ สตรี คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว กีฬา การสาธารณสุข ตลอดจนงานด้านเด็กและเยาวชน ด้วยประสบการณ์จากการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมอย่างรอบด้าน และบทบาทอันโดดเด่นในหลากหลายวงการ ทำให้ UNICEF Thailand ได้เชิญให้เป็น Adviser ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ด้านเด็กและเยาวชนของ UNICEF เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคม ในประเทศไทย