ภูริชญา จันยะมิตรี เงือกสาวจากกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญทอง กบ 100 เมตรหญิง พร้อมทำลายสถิติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นการแข่งขันในวันแรก และมีชิงชัยทั้งหมด 7 เหรียญทอง ผลการแข่งขันมีดังนี้

ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย เหรียญทองเป็นของ วสุ พันธุรักษา (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลา 01.55.02 นาที เหรียญเงินเป็น สุรสิทธิ์ ทองแดง (พังงา) ทำเวลา 01.55.42 นาที ขณะที่เหรียญทองแดง เป็น ปรินทร เกตตะพันธ์ (สงขลา) ทำเวลาที่ 01.55.51 นาที

กรรเชียง 200 เมตร หญิง เหรียญทอง ได้แก่ วรณัฏฐ์ เด่นแพทย์ชรางกูร (สุพรรณบุรี) ทำเวลาที่ 02.23.74 นาที และเหรียญเงินเป็นของ สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา (อุบลราชธานี) เวลา 02.24.80 นาที และทองแดง เป็นของ ศศพินทุ์ สาระวาส (ปทุมธานี) เวลา 02.26.76 นาที

ด้าน กรรเชียง 100 เมตร ชาย เหรียญทองเป็นของ เกริกชัย รัตโนสถ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาที่ 0.59.83 นาที เหรียญเงิน เป็นของ ศุภกร ใจกล้า (นนทบุรี) ทำเวลาไปได้ 01.00.42 นาที และเหรียญทองแดง เป็นของ ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาไปได้ 01.01.02 นาที

กบ 100 เมตร หญิง เหรียญทองเป็นของ ภูริชญา จันยะมิตรี (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลา 01.12.08 นาที และยังทำลายสถิติของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ทำไว้โดย อจิรภาส์ มนตรีธิติ (ศรีสะเกษ) เวลา 01.13.73 นาที เมื่อปี 2561 ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ฐิติรัตน์ อินไชย (น่าน) ทำเวลาไปได้ 01.13.51 นาที และเหรียญทองแดง เป็น ชนิตรา รอดสม (ปทุมธานี) ทำเวลา 01.14.31 นาที

ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย เหรียญทอง ตกเป็นของ สุรสิทธิ์ ทองแดง (พังงา) ทำเวลาไปได้ 02.04.80 นาที ส่วนเหรียญเงินเป็น พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ (นนทบุรี) ทำเวลาไปได้ 02.09.96 นาที และเหรียญทองแดง เป็น ณัฐนันท์ ฟองฝั้น (เชียงใหม่) ทำไป 02.10.17 นาที

ส่วนการแข่งขันว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร หญิง เหรียญทองเป็นของ ปัณณิชดา กองลำเจียก, พัณณิตา ชวานุชิต, ณุศณี จันทร์แดง, มาเรีย เนดเดลกา (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลา 03.59.67 นาที เหรียญเงินเป็น นนทบุรี ทำเวลา 04.06.81 นาที และเหรียญทองแดง เป็นของ ปทุมธานี ที่ทำเวลาไปได้ 04.08.67 นาที

ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร ชาย เหรียญทอง เป็นของ วสุ พันธุรักษา, พงศ์ปณต ไตรทาน, ศุภกร สุขเกษม, เกริกชัย รัตโนสถ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาไปได้ 03.32.73 นาที เหรียญเงินเป็นของ เชียงใหม่ ทำเวลา 03.37.93 นาที และ เหรียญทองแดง เป็นของ นนทบุรี ทำเวลาไปได้ 03.41.74 นาที