กรุงเทพมหานคร เก็บเพิ่มได้อีก 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 'นครสวรรค์เกมส์'

การแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ณ อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 27 มีนาคม 2566 มีชิงชัยทั้งหมด 6 เหรียญทอง และผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กิโลกรัม เบญญาภา บิณฑสูตร (นนทบุรี) ชนะ กิตติมา เหลาริน (นครปฐม) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ สุกฤตา กี่สิ้น (ภูเก็ต) และ กฤติยา ใจคำ (พะเยา)

รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กิโลกรัม วรัญญา สีพา (หนองคาย) ชนะ ธนวดี แก้วพุฒ (นครสวรรค์) 2-1 ยก / ทองแดง ได้แก่ พิมพ์ลภัส วราภรณ์ (สุราษฎร์ธานี) และ นภัสกร ศรีติมงคล (กรุงเทพมหานคร)

รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กิโลกรัม พงศกร ผาหลัก (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ธนดล ทองเผือก (นนทบุรี) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ รุจิภาส นวลเพ็ชร (ลพบุรี) และ กวีศิลป์ อ่อนน้อม (สุราษฎร์ธานี)

รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กิโลกรัม พศวีร์ มาลากุล (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ธนวัฒน์ สมนา (ลำพูน) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ วุฒิกร ฤทธิพลเดช (ปัตตานี) และ อภิวิชญ์ มณีพงศ์ (ตรัง)

รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม ชาย รามาร์ อามูซุเกอโน (สงขลา) ชนะ คมวัฏ เจนวิทยาธร (กรุงเทพมหานคร) 2-1 ยก / ทองแดง ได้แก่ เซราฟิน โซโต้ โรตริเกซ์ (บุรีรัมย์)

รุ่นไม่เกิน 59 กิโลกรัม หญิง ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ (กรุงเทพมหานคร) ชนะ พิชญานิน แปยาว (ขอนแก่น) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ รวิภา วงษ์ประดิษฐ์ (สุโขทัย) และ ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง (เพชรบุรี)