จักรภัทร สรรเพ็ชร์ นักเตะจากนนทบุรี เอาชนะคู่แข่งจากลำพูน ในรุ่น 55 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 'นครสวรรค์เกมส์'

การแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ณ อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 26 มีนาคม 2566 มีชิงชัยทั้งหมด 8 เหรียญทอง และผลการแข่งขันมีดังนี้

ต่อสู้รุ่นคาเด็ท รุ่นไม่เกิน 41 กิโลกรัม หญิง ฐิติกานต์ สิลาโส (นครปฐม) ชนะ ปิยฐกาญ หรมพันห่าง (อุบลราชธานี) 2-1 ยก / ทองแดง ได้แก่ นินาดียา อินทองแก้ว (ตรัง) และ อชิรญา ฉายางาม (กรุงเทพมหานคร)

ต่อสู้รุ่นคาเด็ท รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชาย พัสกร ต้นนาค (เชียงใหม่) ชนะ ณฐวชรพล จันทร์ทิตย์ (สงขลา) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ โชคพิพัฒน์ คำดวง (กาฬสินธุ์) และ ศักดิ์สิทธิ์ สมานมิตร (ปทุมธานี)

รุ่นไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชาย พรภวิษย์ โตรื่น (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ณัฐพร แดงนก (นครปฐม) 2-1 ยก / ทองแดง ได้แก่ วชิรวุธ รุ่งเรืองศักดิ์ (สงขลา) และ ภีมพล ญาณประภาส (นครสวรรค์)

รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม หญิง ณัฐกมล วาสนา (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ พรนัชชา ทองสุข (ลพบุรี) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ ปาณิสรา พรหมนทีทอง (ปทุมธานี) และ กนกทิพย์ บุญญานันท์ (เชียงใหม่)

รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย จักรภัทร สรรเพ็ชร์ (นนทบุรี) ชนะ สัฏฐิลงคล บุญสิน (ลำพูน) 2-1 ยก / ทองแดง ได้แก่ ธนภูมิ เฟื่องน้อย (กรุงเทพมหานคร) และ กันต์ระพี รัตนพงษ์ (สระบุรี)

รุ่นไม่เกิน 49 กิโลกรัม หญิง กมลชนก สีเคน (กรุงเทพมหานคร) ชนะ พศิกา ศรัทธาพร (ชัยภูมิ) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ ธีรยาภัทร พรมเทศ (ชุมพร) และ วรวลัญช์ ปินตา (นครปฐม)

รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัม ชาย ชามี แอลฟูลี (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ธนวัฒน์ เขื่องสถุ่ง (สุพรรณบุรี) 2-0 ยก / ทองแดง ได้แก่ กิตติธัช เกตุสกุล (นนทบุรี) และ กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ (อุดรธานี)

รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง รวิภา ทองทวี (พัทลุง) ชนะ เบ็ญจมาศ มโนลี (นครสวรรค์) 2-1 ยก / ทองแดง ได้แก่ ฐิติกานต์ แก้วเจริญ (นนทบุรี) และ พัชรชล ขอสวัสดิ์ (นครศรีธรรมราช)